Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Prazos

Saltar o menú
Prazos caducados
Nome do prazo
Solicitude de participación no convenio bilateral coa Universidade de Gales do Sur
Solicitude de TFG na segunda oferta do curso 2013/14
Solicitude de PFC de Enxeñarías Técnicas na segunda oferta do curso 2013/14
Apertura do Procedemento de Permuta de Grupos
Apertura do procedemento de solicitude de asignación de grupo
Apertura do procedemento de cambio de grupos
Anúnciase o prazo de presentación de solicitudes correspondente á oferta de Traballos Fin de Grao do CAIT
Anúnciase o prazo de presentación de solicitudes correspondente ao segundo turno de oferta de PFCs das Enxeñarías Técnicas
Dispoñible a nova ferramenta de xestión de PFCs para a presentación de anteproxectos fin de carreira de Enxeñaría Informática
Avaliación Docente
Prazo extraordinario de matrícula no 2º ciclo de Enxeñería Informática
Convocatoria extraordinaria de matrícula
Recoñecemento de materias no Curso de Adaptación ao Grao para Enxeñeiros Técnicos
1ª oferta de Proxectos para as Enxeñerías Técnicas
Matrícula de alumnos que solicitaron a incorporación á titulación de Grao en Enxeñaría Informática
2º Prazo de matrícula nos Mestrados Universitarios
Avaliación da Satisfacción co Título 2011-2012
Prazo extraordinario de matrícula
matrícula de alumnos que solicitaron a incorporación á titulación de grao en enxeñería informática
Prazo de solicitude de incorporación a titulacións de grao
Ver máis prazos 1 | 2