Facultade de Informática de A Coruña

Saltar seleccción de idioma
Idioma actual:
Saltar o menú
Menú:

Prazo

matrícula de alumnos que solicitaron a incorporación á titulación de grao en enxeñería informática

do 6/10/11 ó 17/10/11

Os alumnos que solicitaron a incorporación ao Grao en Enxeñería Informática procedentes das titulacións anteriores (Enxeñería Informática, Enxeñería Técnica en Informática de Xestión e Enxeñería Técnica en Informática de Sistemas) teñen que pasar a matricularse pola secretaría da Facultade dende o día 6 ata o 17 de outubro.